27. 6. 2019  12:03 Ladislav
Akademický informační systém

Projekty


Štúdium emergencie stratégie pomocou neurónových sietí

Garant: prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt z modernej oblasti distribuovanej umelej inteligencie bude venovaný štúdiu emergencie stratégie multiagentových systémov, kde jednotliví agenti majú kognitívny orgán implementovaný pomocou neurónovej siete. Agenti, umiestnení v danom prostredí, sa musia adaptovať na vykonávanie predpísaných aktivít (vyhýbanie sa prekážkam, hry, kooperácia, etnické konflikty, komunikácia a vznik sociálnych štruktúr). Neurónová sieť sa bude učiť metódou odmeny a trestu. Aktivita agentov bude hodnotená až po dlhšom časovom odseku, kedy externý hodnotiteľ bude schopný klasifikovať ich správanie ako úspešné alebo neúspešné. Navrhnutá metóda adaptácie umožňuje systematickú zmenu váhových koeficientov neurónovej siete tak, aby úspešnosť jej aktivít progresívne rástla. Výstupy budú publikované v časopisoch ako napr. The International Journal of Agent Technologies and Systems alebo The Journal of Artificial Societies and Social Simulation.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Identifikace projektu:1/0141/10
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2010
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:8
Počet oficiálních pracovníků projektu:0