14. 12. 2019  22:47 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Projekty


Nové metódy a programové vybavenie pre sieťové riadenie

Garant: prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom projektu je navrhovať nové metódy pre sieťové riadiace systémy. V súčasnosti ide o najvýznamnejší smer v oblasti riadiacich systémov v automatizácii technologických procesov. Bude treba riešiť problémy teórie riadenia zložitých dynamických systémov na báze decentralizovaného riadenia s uvažovaním variabilných dopravných oneskorení v komunikáciách medzi subsystémami. Budú riešené problémy stability a kvality riadenia zložitých dynamických systémov. Výskum metód návrhu sieťových riadiacich systémov bude zahŕňať komplexné riešenie problémov teórie automatického riadenia dekomponovaných zložitých systémov, problémov komunikácií medzi subsystémami zložitého systému a problémov riadenia procesov v reálnom čase. Bude navrhnuté úplné programové vybavenie sieťového riadiaceho systému a to v oblasti univerzálneho aj aplikačného programového vybavenia. Dôraz bude kladený na otvorenosť a univerzálnosť programového vybavenia a budú zohľadnené najnovšie trendy v tejto oblasti.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikace projektu:1/0592/10
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2010
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:16
Počet oficiálních pracovníků projektu:0