22. 10. 2020  15:09 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Inovatívne postupy pre zvýšenie kvality služby pre používateľa v sieťach budúcich generácií (NGN)

Garant: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.


Základné informácie
         


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Konvergované siete, ktoré pre prenos multimedií a dát používajú jednotnú platformu, sú budúcnosťou pre telekomunikačných operátorov. Z hlavných implementácií takýchto sietí sa presadzujú architektúra softvérového prepínača a distribuovaná architektúra IP Multimedia Subsystemu (IMS). Projekt je zameraný na dve časti spojené so všeobecnou implementáciou konvergovanej siete: (i) prístupová vrstva siete z pohľadu optimalizácie výkonových parametrov ovplyvňujúcich vnímanie kvality služby koncovým účastníkom. Výskum sa zameriava na bezdrôtové a metropolitné optické prostredie. (ii) zabezpečenie kvality zlužby v IP/MPLS sieti. V tejto oblasti sa projekt venuje manažmentu radov a jeho optimalizácii, ako aj rýchlemu zotaveniu siete z výpadku a rýchlej konvergencii smerovacích protokolov. Ďalší výskum sa zakladá na najnovších trendoch v oblasti Future Generation Internet.. Tretia časť, zviazaná s IMS, sa venuje skúmaniu štatistických vlastností prevádzky, ktoré môžu mať závažný vplyv na výkon celého systému.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav počítačových systémov a sietí (FIIT)
Identifikácia projektu:
1/0243/10
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:
18
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0