19. 11. 2019  5:53 Alžbeta
Akademický informačný systém

Projekty


Neelastický transport v nanokontaktoch s fonónmi (NeTENaF)

Garant: Mgr. Martin Konôpka, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Neelastický transport v nanokontaktoch s fonónmi (NeTENaF)".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Mgr. Martin Konôpka, PhD.ÚJFI FEI+421 (2) 60 291 118A212
Nataša UčňováOVV Dek FEI+421 (2) 60 291 345T 139
doc. Ing. Peter Bokes, PhD.ÚJFI FEI+421 (2) 60 291 234A211

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ