29. 9. 2020  3:07 Michal, Michaela
Akademický informační systém

Projekty


Neelastický transport v nanokontaktoch s fonónmi (NeTENaF)

Garant: Mgr. Martin Konôpka, PhD.


Základní informace
   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom projektu NeTENaF je dôkladné štúdium prenosu elektrického prúdu cez nanokontakt charakterizovaný nielen elektronovými ale aj vibračnými stupňami voľnosti:Prítomnosť vibrácií a ich interakcie s elektrónmi vedie k mnohým kvalitatívne novým črtám v charaktere kvantového transportu, ako je napr. vznik dekoherencie jednoelektrónových stavov, prítomnosť lokálneho nerovnovážneho prehrievania nanoštruktúry, alebo otváranie neelastických transportných kanálov. V projekte NeTENaF použijeme pri kvantovom popise elektrónov tzv. stroboskopické bázy predstavujúce mimoriadne efektívny a elegantný nástroj pre riešenie nerovnovážnych problémov kvantového transportu. Vďaka takejto báze predstavuje problém otvoreného interagujúceho sytému elektrónov a fonónov numericky riešiteľnú úlohu. Pri riešení problematiky neelastického transportu sa špeciálne zameriame na vodivé alebo polovodivé uhlíkové nanotrubice, s lokálnou poruchou vytvorenou adatómom alebo molekulou adsorbovanou vnútri alebo zvonka na stene trubice.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracoviště:
Katedra fyziky (FEI)
Identifikace projektu:
1/0362/10
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2010
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0