22. 10. 2019  18:03 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Neelastický transport v nanokontaktoch s fonónmi (NeTENaF)

Garant: Mgr. Martin Konôpka, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu NeTENaF je dôkladné štúdium prenosu elektrického prúdu cez nanokontakt charakterizovaný nielen elektronovými ale aj vibračnými stupňami voľnosti:Prítomnosť vibrácií a ich interakcie s elektrónmi vedie k mnohým kvalitatívne novým črtám v charaktere kvantového transportu, ako je napr. vznik dekoherencie jednoelektrónových stavov, prítomnosť lokálneho nerovnovážneho prehrievania nanoštruktúry, alebo otváranie neelastických transportných kanálov. V projekte NeTENaF použijeme pri kvantovom popise elektrónov tzv. stroboskopické bázy predstavujúce mimoriadne efektívny a elegantný nástroj pre riešenie nerovnovážnych problémov kvantového transportu. Vďaka takejto báze predstavuje problém otvoreného interagujúceho sytému elektrónov a fonónov numericky riešiteľnú úlohu. Pri riešení problematiky neelastického transportu sa špeciálne zameriame na vodivé alebo polovodivé uhlíkové nanotrubice, s lokálnou poruchou vytvorenou adatómom alebo molekulou adsorbovanou vnútri alebo zvonka na stene trubice.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra fyziky (FEI)
Identifikácia projektu:1/0362/10
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0