Oct 17, 2019   11:09 p.m. Hedviga
Academic information system

Projects


Polovodičové detektory pre diagnostiku horúcej plazmy

Supervisor: prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Zvládnutie fúznej reakcie prebiehajúcej v horúcej plazme v pozemských podmienkach predstavuje čisté riešenie rastúcich energetických nárokov spoločnosti v budúcnosti. V tej súvislosti je nutné vyriešiť aj diagnostiky plazmy tokamaku. Predmetom predkladaného projektu je výskum polovodičových detektorov so zvýšenou odolnosťou voči poškodeniu gama žiarenim a rýchlymi neutrónmi emitovanými horúcou plazmou zahŕňajúci: a) štúdium technológie pripravy optimalizovaných štruktúr detektorov rbntgenového (rtg.) žiarenia a rýchlych neutrónov na báze polovodičovej zlúčeniny GaAs a materiálu (SiC); b) diagnostiku fyzikálnych a elektrických vlastnosti použitých materiálov a zhotovených štruktúr; c) testovanie detekčných schopnosti pripravených detektorov v oblasti mäkkého rtg. žiarenia a rýchlych neutrónov; d) skúmanie odolnosti vyrobených detektorov na gama žiarenie a rýchle neutróny; e) návrh, zhotovenie a testovanie radiačne odolnej elektroniky pre spracovanie signálov z detektora.
Kind of project:VEGA ()
Department:Department of nuclear physics and technology (FEEIT)
Project identification:2/0192/10
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2010
Project close date:31. 12. 2012
Number of workers in the project:9
Number of official workers in the project:0