21. 7. 2019  2:32 Daniel
Akademický informačný systém

Projekty


Organické materiály pre fotovoltaiku a senzoriku

Garant: prof. Ing. Rudolf Durný, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Organické materiály pre fotovoltaiku a senzoriku".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Rudolf Durný, DrSc.ÚJFI FEI [ukončené]+421 (2) 60 291 159A315
Nataša UčňováPS Dek FEI+421 (2) 60 291 345T 139
RNDr. Katarína Gmucová, CSc.ext FEI

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ