17. 10. 2019  17:35 Hedviga
Akademický informační systém

Projekty


Organické materiály pre fotovoltaiku a senzoriku

Garant: prof. Ing. Rudolf Durný, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Potreba vývoja nových typov organických solárnych článkov s takými výraznými výhodami oproti klasickým kremíkovým článkom ako sú rahká váha, pružnosť materiálu, možnosť cielenej syntézy materiálov a nízka cena pri verkoplošnej priemyselnej produkcií sústavne narastá. Rovnako verký význam má aj monitorovanie znečistenia životného prostredia, kvality potravin a koncentrácie liečív v organizme. Tento projekt je zacielený na pochopenie elektronických, optoelektronických a elektrochemických dejov v organických materiáloch (napr. v pentacéne, polytíoféne, MEH-PPV) a v nanokompozitoch s potenciálnym využitim v oboch týchto oblastiach. Injekcia náboja a pascami ovplyvnené transportné vlastnosti týchto materiálov budú študované metódami založenými na meraní prechodového náboja. Určeníe základných elektrochemických vlastností elektród modifikovaných organickými polovodičmi a nanokompozitnými materiálmi bude rovnako v centre záujmu.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra fyziky (FEI)
Identifikace projektu:2/0093/10
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2010
Datum ukončení projektu:31. 12. 2012
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:0