14. 11. 2019  1:34 Irma
Akademický informační systém

Projekty


Podpora nových kompetencií pre uplatňovanie IT v materiálovom výskume a vzdelávaní

Garant: prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na zlepšenie intelektuálnych zručností absolventov II. a III. stupňa vš vzdelávania v oblasti prípravy a riadenia technického experimentu s podporou IT technológií, najmä správneho výberu použitia a aplikácie komunikačných systémov (rozhraní)meracích pristrojov, technologických zariadení, senzorov a pod. Cieľom projektu je pripraviť a implementovať do vyučovacích osnov predmet realizovaný v špecializovanom laboratóriu. Študenti tak získajú nové kompetencie, ktoré ich uprednostnia na trhu práce, zvýšia sa ich predpoklady uspieť a uplatniť sa na pracoviskách, ktoré využívajú špičkové technológie. U absolventov sa prepokladá zvýšenie vedecko-výskumného potenciálu a nárast ich flexibility.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Ústav materiálov (MTF)
Identifikace projektu:327-010STU-4/2010
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2010
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:11
Počet oficiálních pracovníků projektu:9

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Psota, PhD.spoluriešiteľ
prof. RNDr. Ján Kalužný, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Viera Kaššáková, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.zodpovedný riešiteľ
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Tóth, PhD.spoluriešiteľ