17. 6. 2019  9:50 Adolf
Akademický informační systém

Projekty


Tvorba učebných materiálov stredoškolského predmetu "Zabezpečovacia technika" s využitím interaktivity MM výučbového softvéru a e-learningu.

Garant: doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projet je zameraný na vytvorenie interaktívnej multimediálnej výučbovej aplikácie pre zvýšenie úrovne pedagogického pŕocesu potrebnými videosekvenciami, obrazmi a ostatnými multimediálnymi danosťami predmetu Zabezpečovacia technika. Je určený pre študentov stredných škôl so súvisiacim zameraním. Podporu intenzívnejšieho, efektívnejšieho a racionálneho vnímania informácií v odborných predmetoch (texty, schémy, fotografie, reč, hudba, animácie, videá, testy) umožňujú prezentovať multimédiá vo viacerých podobách. Dnes sa ako dôležité javí schopnosť orientovať sa v prívale informácií a vedieť vyhľadať podstatnú myšlienku a cieľ študovaného predmetu. Interaktívne multimédiá a hypertext,do ktorých môže študent vstupovať, sú tým správnym nástrojom na podporu študijných informácií, ľahké vyhľadávanie, testovanie a ľahkú orientáciu v nich.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikace projektu:144-039STU-4/2010
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2010
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:13
Počet oficiálních pracovníků projektu:13

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.zodpovedný riešiteľ
Ing. Rastislav Beňo, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Zuzana Betinová, PhD.spoluriešiteľ
Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Jana Božeková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martina Hasayová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martina Jakábová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eduard Nemlaha, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Vanessa Prajová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Samáková, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc.spoluriešiteľ
RNDr. Mária Tóthová, PhD.spoluriešiteľ