17. 8. 2019  18:59 Milica
Akademický informačný systém

Projekty


Podporné aktivity s cieľom zabezpečiť prístup a RTD spoluprácu so

Garant: doc. Ing. Marian Veselý, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:5. rámcový program ()
Pracovisko:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:IST-2000-26437
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2000
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2002
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0