19. 8. 2019  6:55 Lýdia
Akademický informačný systém

Projekty


EUROPRACTICE A40050

Garant: doc. Ing. Marian Veselý, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:5. rámcový program ()
Pracovisko:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:ESPRIT 21 101 je pokračovaním COPERNICUS CP 93:9093
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 1997
Dátum ukončenia projektu:31. 07. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0