24. 1. 2020  18:11 Timotej
Akademický informačný systém

Projekty


Nedeštruktívne testovanie ocelí tlakových nádob reaktora

Garant: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko ()
Pracovisko:Katedra fyziky (FEI)
Identifikácia projektu:IAEA/SLR 10994
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2000
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2002
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0