17. 10. 2019  14:43 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


Vplyv niklu na radiačné krehnutie tlakovej nádoby študovaný pomocou MS a PAS

Garant: prof. Ing. Jozef Lipka, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko ()
Pracovisko:Katedra jadrovej fyziky a techniky (FEI)
Identifikácia projektu:IAEA/SLR 11120
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:05. 01. 2000
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2002
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0