19. 8. 2019  14:52 Lýdia
Akademický informačný systém

Projekty


Vymeniteľnosť a nanotechnológie

Garant: prof. Ing. Alexander Janáč, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Akcia Rakúsko - Slovensko ()
Pracovisko:Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)
Identifikácia projektu:36s6
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:15. 11. 2001
Dátum ukončenia projektu:15. 11. 2002
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Alexander Janáč, CSc.zodpovedný riešiteľ