22. 11. 2019  16:42 Cecília
Akademický informačný systém

Projekty


Metódy analýzy a syntézy rotačných strojových agregátov s ozubeným prevodom

Garant: doc. Ing. Jozef Mudrik, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Bilaterálna spolupráca - SR - Česko ()
Pracovisko:Katedra aplikovanej mechaniky (UVSM MTF)
Identifikácia projektu:RF/ČR/SR/2
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 1999
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2002
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Jozef Mudrik, CSc.zodpovedný riešiteľ
prof. Ing. Štefan Král, CSc.spoluriešiteľ