20. 10. 2019  13:52 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Internetový dištančný kurz sociálneho manažmentu

Garant: PaedDr. Ľubomír Holkovič, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Open Society Foundation ()
Pracovisko:Katedra humanitných vied (UVPT MTF)
Identifikácia projektu:G/238/01/13901
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2001
Dátum ukončenia projektu:01. 09. 2002
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
PaedDr. Ľubomír Holkovič, PhD.zodpovedný riešiteľ