19. 9. 2019  16:45 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Projekty


Príprava a charakterizácia heteroštruktúr a nanoštruktúr pre optoelektronické prvky

Garant: prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Bilaterálna spolupráca - SR - Poľsko ()
Pracovisko:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:Pol/Slov/W
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 06. 1999
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2002
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0