15. 10. 2019  6:18 Terézia
Akademický informačný systém

Projekty


Program rozvoja zamestnancov v sektore vzdelávaniaÚvod do pružného vzdelávania

Garant: Ing. Alžbeta Vajdová


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Open Society Foundation ()
Pracovisko:Lokálne stredisko pre dištančné vzdelávanie (FEI)
Identifikácia projektu:6/236/01/13901
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2001
Dátum ukončenia projektu:31. 08. 2002
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0