23. 9. 2019  13:04 Zdenka
Akademický informačný systém

Projekty


Urýchľovač pre iónovú terapiu protónmi a iónmi uhlíka

Garant: prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Dohoda STU ()
Pracovisko:Referát BOZ, OPPaCO (TPO Dek Dek FEI)
Identifikácia projektu:FOTEC-BIL.
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:05. 12. 2002
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2005
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0