18. 10. 2019  7:39 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Resonance Free Moving in Mechatronical Actor Systems with Integrated DSP-control

Garant: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Resonance Free Moving in Mechatronical Actor Systems with Integrated DSP-control".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.ÚRK FEI, ext UIAM MTF+421 (2) 60 291 608D617
Mgr. Jana JurkovičováPS Dek FEI [vyňatie]+421 (2) 60 291 310T139

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ