24. 8. 2019  15:57 Bartolomej
Akademický informačný systém

Projekty


Resonance Free Moving in Mechatronical Actor Systems with Integrated DSP-control

Garant: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Automatizované systémy riadenia (ÚRK FEI)
Identifikácia projektu:9/2002
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2003
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0