23. 9. 2019  2:32 Zdenka
Akademický informačný systém

Projekty


ADLER

Garant: doc. Ing. Marian Veselý, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Leonardo da Vinci ()
Pracovisko:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:SK/01/B/P/PP-142243,
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 11. 2002
Dátum ukončenia projektu:01. 06. 2004
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0