19. 11. 2019  14:13 Alžbeta
Akademický informačný systém

Projekty


European Nuclear Engineering Network (ENEN)

Garant: prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:5. rámcový program ()
Pracovisko:Katedra jadrovej fyziky a techniky (FEI)
Identifikácia projektu:FIS5-2001-00076,neskôr FIR1-CT-2001-80127
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2003
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0