18. 2. 2020  0:58 Jaromír
Akademický informačný systém

Projekty


Multimédium ako výrazný prostriedok pri vyučovaní elektrotechniky

Garant: prof. Ing. Ľudovít Klug, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:CEEPUS ()
Pracovisko:Katedra elektrických strojov a prístrojov (FEI)
Identifikácia projektu:PL-0119-01/02
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2001
Dátum ukončenia projektu:30. 07. 2003
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0