18. 9. 2019  23:45 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Bioreaktor pre nové spôsoby kultivácie bakteriálnej hmoty

Garant: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:EUREKA ()
Pracovisko:Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Identifikácia projektu:E! 2497
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2001
Dátum ukončenia projektu:15. 11. 2003
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0