27. 1. 2020  20:32 Bohuš
Akademický informačný systém

Projekty


Mechanistic Study of Chiral Recognition in HPLC and HRGC

Garant: prof. Ing. Ján Krupčík, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Oddelenie analytickej chémie (ÚACH FCHPT)
Identifikácia projektu:002-98
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 03. 1999
Dátum ukončenia projektu:28. 02. 2002
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0