17. 10. 2019  2:07 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


Ekologické aspekty a prevencia závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok

Garant: prof. Ing. Karol Balog, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Open Society Foundation ()
Pracovisko:Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
Identifikácia projektu:G/404/2000-2
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2000
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2001
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Karol Balog, PhD.zodpovedný riešiteľ