16. 6. 2019  20:35 Blanka
Akademický informačný systém

Projekty


Katalytická aktivita zeolitov v procese konverzie metanolu na gasolin

Garant: prof. Ing. Ivan Štich, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Bilaterálna spolupráca - SR - Japonsko ()
Pracovisko:Katedra fyziky (FEI)
Identifikácia projektu:Jap/Slov/1
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 04. 1998
Dátum ukončenia projektu:31. 03. 2002
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0