20. 6. 2019  16:09 Valéria
Akademický informačný systém

Projekty


Vývoj metodológií návrhu obrábacích nástrojov ďalšej generácie v Európe

Garant: prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Competitive and sustainable growth (GROWTH) ()
Pracovisko:Katedra technologických zariadení a systémov (UVSM MTF)
Identifikácia projektu:GTC2-2000-33031
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:19. 11. 1999
Dátum ukončenia projektu:19. 11. 2002
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Štefan Valčuha, CSc.spoluriešiteľ
prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.zodpovedný riešiteľ