17. 10. 2019  13:26 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


Pedagogické štúdium vysokoškolskch učiteľov

Garant: doc. Ing. Mariana Kundrátová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Open Society Foundation ()
Pracovisko:Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie (UVPT MTF)
Identifikácia projektu:G/600/2000
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2000
Dátum ukončenia projektu:31. 05. 2002
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Mariana Kundrátová, PhD.zodpovedný riešiteľ