23. 10. 2019  0:45 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Inovácia laboratórnej plazmovej pece s horizontálnym kryštalizátorom na plazmovú pec s vertikálnym kryštalizátorom

Garant: prof. Ing. Marcel Žitňanský, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Bilaterálna spolupráca - SR - Česko ()
Pracovisko:Katedra materiálového inžinierstva (UMAT MTF)
Identifikácia projektu:114/027
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2003
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Marcel Žitňanský, DrSc.zodpovedný riešiteľ