16. 10. 2019  21:43 Vladimíra
Akademický informačný systém

Projekty


Teplotné správanie mikroštruktúr a segregácia v nanometrovej oblasti

Garant: prof. Ing. Dáša Hrivňáková, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/ ()
Pracovisko:Katedra materiálového inžinierstva (UMAT MTF)
Identifikácia projektu:FZ/11/2003 - 284/2002
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2003
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Dáša Hrivňáková, DrSc.zodpovedný riešiteľ