23. 10. 2019  0:12 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Budúcnosť priemyselných miest a regiónov prechádzajúcich štrukturálymi zmenami

Garant: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Budúcnosť priemyselných miest a regiónov prechádzajúcich štrukturálymi zmenami".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.OPPaM ÚM OUP REK+421 905 612 465240
Ružena ŠubinováOVV Dek FA+421 (2) 572 76 211101

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ