22. 9. 2019  0:09 Móric
Akademický informačný systém

Projekty


Budúcnosť priemyselných miest a regiónov prechádzajúcich štrukturálymi zmenami

Garant: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:INTERREG IIC ()
Pracovisko:Fakulta architektúry
Identifikácia projektu:FOCUS
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:10. 01. 2000
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2002
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0