14. 10. 2019  14:56 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Koordinácia programov v oblasti výskumu a vývoja fotovoltaickej slnečnej energie štátov NAS a EU

Garant: prof. Ing. Vladimír Šály, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:5. rámcový program ()
Pracovisko:Katedra elektrotechnológie (FEI)
Identifikácia projektu:PV-NAS-NET
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:01. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0