20. 7. 2019  7:57 Iľja
Akademický informačný systém

Projekty


Automatizácia montáže

Garant: prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Automatizácia montáže".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Mária Rešetková, MBAZPZV MTFT02 2.124
prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.KSMM UVTE MTF, ext UIAM MTF+421 908 674 129T-140

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ