16. 6. 2019  5:28 Blanka
Akademický informační systém

Projekty


Project management - course project manager

Garant: Ing. Peter Ončák


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:Open Society Foundation ()
Pracoviště:Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikace projektu:G/357/02/61300
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 11. 2002
Datum ukončení projektu:30. 09. 2003
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Peter Ončákzodpovedný riešiteľ