19. 6. 2019  21:20 Alfréd
Akademický informačný systém

Projekty


Projektový manažment - kurz projektový manažér

Garant: Ing. Peter Ončák


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Open Society Foundation ()
Pracovisko:Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:G/357/02/61300
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 11. 2002
Dátum ukončenia projektu:30. 09. 2003
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Peter Ončákzodpovedný riešiteľ