2. 4. 2020  2:53 Zita
Akademický informačný systém

Projekty


Zriadenie siete efektívnych služieb elektronickej výučby na výučbu bez hraníc

Garant: Ing. Miroslav Babinský


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný medzinárodný -- ()
Pracovisko:Archív STU (OUP REK)
Identifikácia projektu:SK/02/B/F/IPP-142256
Stav projektu:Schválený
Dátum začatia projektu:01. 11. 2002
Dátum ukončenia projektu:30. 04. 2005
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0