28. 1. 2020  11:56 Alfonz
Akademický informačný systém

Projekty


Forum laboratórií implementujúcich smernicu EU o elektromagnetickej kompatibilite

Garant: doc. Ing. Karol Kováč, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Competitive and sustainable growth (GROWTH) ()
Pracovisko:Katedra merania (FEI)
Identifikácia projektu:GTC1-2002-73008
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 11. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0