19. 11. 2019  8:12 Alžbeta
Akademický informačný systém

Projekty


Pružné vzdelávanie k európskemu manažmentu životného prostredia

Garant: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Minerva ()
Pracovisko:Automatizované systémy riadenia (ÚRK FEI)
Identifikácia projektu:88086-CP-1-2000-SK-MINERVA-ODL
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2000
Dátum ukončenia projektu:28. 02. 2003
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0