25. 1. 2020  9:41 Gejza
Akademický informačný systém

Projekty


Surface processing of Radiation Resistant Semiconductor Detectors Arrays

Garant: prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:DAAD ()
Pracovisko:Katedra jadrovej fyziky a techniky (FEI)
Identifikácia projektu:18/2003
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0