20. 10. 2019  17:04 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Nano - heteroštruktúry pre perspektívne opto-elektronické prvky na báze polovodičov III-V

Garant: prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko ()
Pracovisko:Referát BOZ, OPPaCO (TPO Dek Dek FEI)
Identifikácia projektu:BMBF/02
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2001
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2003
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0