17. 6. 2019  1:53 Adolf
Akademický informačný systém

Projekty


Európska sieť exceletných priemyselných aplikácií na báze polynominálnych metód

Garant: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:User-friendly information society (IST) ()
Pracovisko:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikácia projektu:2001/C 321/17
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 04. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0