18. 9. 2019  19:39 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


BEZ NÁZVU

Garant: prof. Ing. Ľudovít Klug, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:CEEPUS ()
Pracovisko:Katedra elektrických strojov a prístrojov (FEI)
Identifikácia projektu:PL-0125
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0