19. 7. 2019  12:00 Dušana
Akademický informačný systém

Projekty


Kompatibilita normatívov územného rozvoja vidieckych sídiel pohraničného regiónu Viedeň-Bratislava

Garant: doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Phare ()
Pracovisko:Katedra architektúry (SvF)
Identifikácia projektu:SR 0113.04
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:06. 09. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0