20. 6. 2019  3:11 Valéria
Akademický informačný systém

Projekty


Štruktúry a materiály pre iónovú litografiu

Garant: Ing. Peter Kováč, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko ()
Pracovisko:Katedra jadrovej fyziky a techniky (FEI)
Identifikácia projektu:Slov/Rak
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0