18. 9. 2019  19:34 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza, návrh aodporúčania pre výrobu hliníkovo-sklenených fasád s vylepšenými pevnostnými vlastnosťami pri využití Eurokódu ENV 1999

Garant: prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Bilaterálna spolupráca - SR - Grécko ()
Pracovisko:Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Identifikácia projektu:GR/SLOV/4/02
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:16. 12. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2003
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0